SQL Server Launch

Konferencja promująca SQL Server 2022. Omówienie wybranych funkcjonalności oferowanych przez platformę.