Python Web Converence 2023

Obszerna, pięciodniowa konferencja online o bardzo różnorodnym zakresie tematów w języku angielskim. Niektóre z tematów to: REST APIs Django CI/CD Big Data Machine Learning (ML)

XtremePython Online Conference 2022

Konferencja w języku angielskim, w formie sesje 25min + 5min Q&A. Niektóre z tematów: Himalayan Peaks of testing Data Pipelines Creating Spatial REST APIs in 25 minutes with GeoDjango Load Tests of Mobile and Web Applications with locust.io Using Chaos Toolkit to Determine Resiliency for Your Web App

Wiersz poleceń w Pythonie wraz z argparse

Pracując w interfejsie wiersza poleceń – CLI nie sposób nie wspomnieć o module argparse. Pozwala on na definiowanie oraz dodawanie argumentów w przyjazny sposób do wywoływanego programu w wierszu poleceń.

Python – Export XLSX do CSV

Celem przedstawionego kodu jest eksport wybranych wartości z wybranych kolumn do formatu CSV  z ostatnio zmodyfikowanego pliku Excel w zadanej lokalizacji.