Funkcja suma.iloczynów – sumproduct

suma.iloczynów jest metodą pozwalającą na zwięzłe sumowanie iloczynów poszczególnych pól ze zbioru zadanych zakresów.

Argumentami funkcji są jedynie zakresy/tablice, przy czym funkcja nie posiada ograniczonej liczby argumentów. Natomiast wszystkie parametry muszą mieć takie same wymiary. Oznacza to że przyjmując za pierwszy parametr 2 x 5 taki sam wymiar musi być wykorzystany w pozostałych zakresach. 

Założenia

  • Jako argumenty wykorzystujemy jedynie tablice tych samych rozmiarów.
  • W tablicach zwracamy uwagę na stosowany typ wartości. Co do zasady nie stosujemy innych typów niż liczbowe, ponieważ generują one błąd, z wyjątkiem pustego pola, które jest traktowane jako wartość zerowa

Zastosowanie

Do przykładowego wykorzystania funkcji możemy wykorzystać prosty koszyk dóbr z ustalonym ceną oraz ilością.

koszyk produktów
Dane o koszyku produktów do dalszych obliczeń

Bez wykorzystania sumy iloczynów można uzyskać wynik przez policzenie iloczynów cząstkowych i potem w następnym kroku ich zsumowanie. Warto zwrócić uwagę, że nasze wartości o zadanym koszyku produktów przechowujemy w formie tabeli.

Standardowe sumowanie
Proste sumowanie poszczególnych pól.

Ten sam wynik uzyskany przez sumę iloczynów:

przykład sumy iloczynów
Suma iloczynów ilości i ceny.

Przy wykorzystaniu funkcji elementarnych kalkulacja iloczynów cząstkowych i potem ich sumowanie wyglądałoby następująco:

proste sumowanie zamiast sumowania iloczynów
Zwykłe sumowanie składowych

Suma iloczynów będzie wyglądać jak niżej:

właściwe sumowanie iloczynów
Suma iloczynów na koszyku produktów

Konkluzja

Suma.iloczynów jest jedną z tych funkcji, które upraszczają specyficzne obliczenia. Przy dużych tablicach, w szczególności kiedy występuje ich wiele funkcja ta:

  • Podniesie wydajność przez zmniejszenie liczby formuł oraz zmniejszy rozmiar pliku.
  • Sprawi, że arkusz będzie znacznie czytelniejszy, a tym samym łatwiejszy w zarządzaniu.

Dodaj komentarz