Excel i Python w analizie danych, raportowaniu, automatyzacji zadań oraz procesach powiązanych z analizą jak integracja danych, standaryzacja, formatowanie czy nawet pobieranie. Wiele wskazówek, narzędzi i przykładów usprawniających codzienną pracę w arkuszach.

Encyklopedia - artykuły skupione na poszczególnych możliwościach aplikacji. Tabele, funkcje, skrypty, biblioteki, najważniejsze funkcjonalności oraz merytoryczne wskazówki przydatne w codziennej pracy

Narzędzia - przepisy jak przygotować gotowe narzędzie skupione na rozwiązaniu danego problemu. Mogą być one typowo techniczne jak integracja z bazą danych, pobieranie i przetwarzanie danych z API, formatowanie czy normalizowanie danych, optymalizacyjne jak automatyzacja procesów ale też tematyczne związane z finansami czy gospodarką jak kalkulowanie inflacji wybranych dóbr.

Tipy - wskazówki i zalecenia przydatne w codziennej pracy z arkuszami lub skryptami. Z pozoru mało istotne ale w szerokiej skali znacznie usprawniają wykonywanie zadań.

Aktualności - wybrane informacje ze świata technologii głównie o tematyce Excel lub Python, jak również informacje czy aktualizacje dotyczące bezpośrednio Serwisu.

Wydarzenia - informacje o co ciekawszych dostępnych w sieci konkursach, szkoleniach, czy po prostu eventach związanych z pracą w arkuszach w Excelu lub po prostu programowaniem w Pythonie.

Ostatnie artykuły

 • Jak tworzyć własne funkcje w Excelu
  Jeżeli pracując w arkuszach na co dzień wykonujecie wiele obliczeń i działacie na niestandardowych modelach, możliwe, że macie potrzebę zdefiniowania logiki w formie funkcji, która nie jest dostępna w excelu. Albo potrzebujecie wykonać operacje na danych, przekształcenie, które nie są zdefiniowane w Excelu. Wtedy warto zdefiniować własną funkcję.
 • Odchylenie standardowe w Excelu
  Odchylenie standardowe to z miara zmienności zbioru obserwacji wokół jego średniej arytmetycznej. Innymi słowy w pewnych dziedzinach można również traktować je jako odchylanie od wartości oczekiwanej.
 • Generowanie plików Excel – xlsxwriter
  xlsxwriter pozwala na automatyczne tworzenie nowych plików Excel w Pythonie, utrzymując jednocześnie wiele z funkcjonalności dostępnych w Excelu.
 • Średnia ważona w Excelu
  Średnia ważona jest miarą szeroko wykorzystywaną w wielu dziedzinach nauki zarówno technicznych, finansowych jak i społecznych. Obok średniej arytmetycznej, geometrycznej, mediany o kwartyli jest jedną z najbardziej znanych miar tendencji centralnej
 • Wiersz poleceń w Pythonie wraz z argparse
  Pracując w interfejsie wiersza poleceń – CLI nie sposób nie wspomnieć o module argparse. Pozwala on na definiowanie oraz dodawanie argumentów w przyjazny sposób do wywoływanego programu w wierszu poleceń.
 • Tabela przestawna w układzie klasycznym
  Tabele przestawne w excelu pozwalają na błyskawiczne transformowanie i manipulowanie danymi. Układ klasyczny pozwala na przekazanie wyników pivota do innych systemów oraz umożliwia zastosowanie funkcji na danych.